Split - Dalmacija - Hrvatska
hoteli, privatni smještaj, sobe i apartmani
Split - Dalmacija - Hrvatska
hoteli, privatni smještaj, sobe i apartmani
Split - Dalmacija - Hrvatska
hoteli, privatni smještaj, sobe i apartmani
Split - Dalmacija - Hrvatska
hoteli, privatni smještaj, sobe i apartmani
Split - Dalmacija - Hrvatska
hoteli, privatni smještaj, sobe i apartmani
Split - Dalmacija - Hrvatska
hoteli, privatni smještaj, sobe i apartmani
Split - Dalmacija - Hrvatska
hoteli, privatni smještaj, sobe i apartmani
Split - Dalmacija - Hrvatska
hoteli, privatni smještaj, sobe i apartmani
Split - Dalmacija - Hrvatska
hoteli, privatni smještaj, sobe i apartmani
Split - Dalmacija - Hrvatska
hoteli, privatni smještaj, sobe i apartmani
Split - Dalmacija - Hrvatska
hoteli, privatni smještaj, sobe i apartmani
Split - Dalmacija - Hrvatska
hoteli, privatni smještaj, sobe i apartmani
Split - Dalmacija - Hrvatska
hoteli, privatni smještaj, sobe i apartmani
Split - Dalmacija - Hrvatska
hoteli, privatni smještaj, sobe i apartmani
Split - Dalmacija - Hrvatska
hoteli, privatni smještaj, sobe i apartmani
Split - Dalmacija - Hrvatska
hoteli, privatni smještaj, sobe i apartmani
Split - Dalmacija - Hrvatska
hoteli, privatni smještaj, sobe i apartmani
Split - Dalmacija - Hrvatska
hoteli, privatni smještaj, sobe i apartmani
Split - Dalmacija - Hrvatska
hoteli, privatni smještaj, sobe i apartmani

Split rivijera info

Zemljopis splitske rivijere

Geografski se regija nalazi u središnjem dijelu Jadrana i ima uzak i gusto naseljen obalni pojas. Planine Kozjak i Mosor razdvajaju primorje od zaleđa.

Split rivijera panorama

Povezana je s ostatkom zemlje autocestom Zagreb-Split i željezničkom prugom. Međunarodna Zračna luka Split-Kaštela uglavnom se ljeti koristi za turističke letove. Tu je i manja zračna luka na otoku Braču.

Zaleđe presijecaju planinski lanci koji se protežu paralelno uzduž obale. Ovo područje je slabo naseljeno i gospodarski slabo razvijeno. Obalno područje čini vrlo uski pojas između planina i mora. Ovo područje je vrlo urbanizirano u odnosu na zaleđe i ekonomski razvijenije.

Otoci su slabo naseljeni. Iako gospodarski razvijeniji od zaleđa, promatra se kontinuirano iseljavanje otočnih stanovnika.

Klima splitskog područja

Pretežno mediteranska klima, čije su osnovne karakteristike suha, vruća ljeta te blage, vlažne zime.Splitsko sunce

Klima otoka je topla s obiljem sunca i temperaturama koje rijetko padaju ispod nule i s vrlo malo oborina. Klima u zaleđu je drugačija, tu temperature tijekom jesenskih i zimskih mjeseci često padaju ispod nule s više oborina. Obala se odlikuje visokim oborinama tokom hladne zime i ekstremno vrućim i suhim ljetom.

Temperatura najhladnijeg mjeseca iznosi između -3°C i +18°C, dok srednja temperatura najtoplijeg mjeseca iznosi više od 22°C. Prosječna ljetna temperatura u Splitu je 26°C, a zimi oko 10°C. Prosječna godišnja temperatura iznosi oko 17°C.

Prevladavajući vjetrovi su "Bura" i "Jugo" - njihova učestalost je između 35% i 55% godišnje. Jadransko more, kao prirodni rezervoar relativno tople vode s temperaturom od 11°C do 27°C, je najvažniji pokazatelj klimatskih karakteristika područja.

Stanovništvo

Prosječna gustoća naseljenosti je 102 stanovnika/km2. Etnički sastav: Hrvati - 96,3%, Srbi - 1,2%, Albanci - 0,2%, Bošnjaci - 0,2%, Slovenci - 0,2% i drugi.

Gospodarstvo

Najvažnija gospodarska grana je turizam. Industrija i poljoprivreda su u opadanju. Ljudi uglavnom uzgajaju masline, grožđe i smokve.

Znamenitosti splitske regije

Znamenitosti Splita• Dioklecijanove palače, rimska carska palača iz 4. stoljeća. Od 1979. godine se nalazi na popisu UNESCO-ve Svjetske kulturne baštine.
• Solin, antička Salona.
• Tvrđava Klis
• Sinjska Alka
 
 
 
 
 

Pretraživanje za privatne apartmane na rivijeri Split - kuće za odmor, vile, sobe i apartmani